English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
Innovatief Wegbeheer
There are no translations available.

Samenvatting
Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben belangrijke delen van het wegennetwerk in beheer. Het noodzakelijk onderhoud aan de weg verschilt per locatie en van link tot link binnen dit netwerk. Toch verwachten we als gebruiker van dit netwerk een soort uniform veiligheidsniveau. Hoe dient nu een beschikbaar budget te worden verdeeld gegeven de specifiekschade situatie en hoe kunnen we een benodigd budget bepalen indien een zeker veiligheidsniveau van het netwerk wordt gevraagd? Waar is onderhoud het meest zinvol? Waar bereik je de meeste veiligheids- of bereikbaarheids-winst met de beschikbare euro’s? Vragen waar wegbeheerinstanties mee worstelen, zeker in de tijd van financiële krapte.

De gepresenteerde denkwijze bied hulp bij het zoeken naar de balans tussen risico’s, prestaties en budget. De volkswijsheid zegt: “goedkoop is duurkoop”. Toch doen we dit dag in dag uit, en dat met publieke middelen. Hoe vaak kijken we niet naar het korte termijn belang terwijl een investering die rendeert op de lange termijn toch vaak de betere keus is. Hoe maken we hierin een slag? De bijdrage beschrijft een methode of systeem die hulp kan bieden bij het maken van zo een kanteling. De bijdrage is geschreven door elementen te gebruiken vanuit het Asset Management en traject management perspectief.

In de bijdrage ontwikkelen we een kader voor een praktische koppeling tussen het tactische beleidsniveau en het operationele niveau van de beheer en onderhoud. Door toepassing van deze techniek wordt het mogelijk om het beheer en onderhoud niet op input maar op output en outcome te sturen. We kunnen dus kiezen waar willen we welk kwaliteits- en/of veiligheidsniveau en welk prijskaartje hangt daar vervolgens aan. Op die wijze maak je gerichte keuzen en kan je het ook verkopen. De kern van de aanpak bestaat uit het samenspel tussen prestaties, risico's en budget. Vanuit het politieke beleidskader worden functies geformuleerd voor de weginfrastructuur (bereikbaarheid,veiligheid etc.). Aan deze functies worden prestaties gekoppeld. Door zo goed mogelijk te sturen op beschikbaar budget worden risico's op ondermaats presteren van de weginfrastructuur tot aanvaardbare proporties teruggebracht in verhouding tot prestaties en budget. De crux zit hem in het vaststellen van het “toerijkend budget”. Toepassing van value management technieken wordt gebruikt om realistische prestaties voor de functies van de weginfrastructuur af te leiden uit de beleidsdoelen (bereikbaarheid,.. etc.). Daarnaast maakt een gestructureerde risicoaanpak het mogelijk om het benodigde budget zo goed mogelijk in te schatten.  

h
ttp://www.crow.nl

 

 
 
banner-news