English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
Aanbestedingswet: Gids-Proportionaliteit
There are no translations available.

Het wetsontwerp beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

Verwachte effecten van de regeling
Ondernemers maken alleen een goede en eerlijke kans op een opdracht als de eisen, criteria en voorwaarden die aan een opdracht worden gesteld in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Wanneer bijvoorbeeld zware eisen worden gesteld kan het voorkomen dat ondernemers, met name het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel, worden uitgesloten die wel in staat zouden zijn de opdracht uit te voeren. Hiertoe is in het wetsvoorstel Aanbestedingswet het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. De Gids proportionaliteit geeft aanbestedende diensten door middel van best practices ondersteuning en geeft een inkadering van het begrip proportionaliteit.

Zo kan het disproportioneel zijn een openbare procedure te volgen bij de aanbesteding van een gecompliceerde ontwerpopdracht, omdat dan een ongelimiteerd aantal marktpartijen kosten moet maken om aan de voorwaarden te voldoen; meer voor de hand ligt in dat geval een niet openbare procedure (met voorselectie), zodat enkel partijen met een redelijke kans op de opdracht offertekosten moeten maken. Ook kan een selectiecriterium disproportioneel zijn dat eisen stelt aan referentieopdrachten die vele malen zwaarder zijn dan de aan te besteden opdracht zelf. 

gids-proportionaliteit.pdf

 
 
banner-news