English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
SCHEUREN & VOEGEN: 'ARMA-FLEX' SYSTEEM

Arma-Flex | kleinschalig asfaltonderhoud | afdichten van scheuren en naden met een rubberasfaltmengsel na het frezen van een sponning in de asfaltverharding

• WERKWIJZE

Ter plaatse van de scheuren wordt met de Klaruw “Arma-Frees”® een sponning gefreesd van 130 mm breed en 30 mm diep. Daarna wordt deze sponning met de Klaruw “SuperJet”® heteluchtlans goed droog- en schoongeblazen. Hierbij worden tevens de horizontale en vertikale aanhechtvlakken voorverwarmd. Bij bredere scheuren wordt in de scheur op de bodem van de sponning een rugvulling aangebracht. Direkt hierna worden bodem en vertikale wanden van de sponning voorzien van een rubberbitumen primerlaag. In deze primerlaag wordt een fiberglas wapeningsgaas of onthechtstrookje geplakt. Vervolgens wordt de sponning gevuld met een mengsel van steenslag van één zeefmaat en rubberbitumen. Dit mengsel wordt verdicht en vlak gemaakt. Het oppervlak wordt afgewerkt met een afdichtingslaag, welke wordt afgestrooid met al of niet gekleurd gecalcineerd bauxiet.

ArmaFlex


• TOEPASSINGSGEBIED

Alle voorkomende scheuren, naden en voegen in asfaltverhardingen met een maximale breedte van 30 mm. Vooral dwars- en reflectiescheuren.• VOORDELEN

Strak en vlak werk. Verhouding doorsnede van de rubberbitumen tot het aanhechtingsvlak zeer gunstig, zodat de rubberbitumen kan insnoeren zonder losgetrokken te worden van het aanhechtvlak.• BIJZONDERHEDEN

Dit systeem wordt door ons in Nederland sinds 1981 toegepast. Reeds vele duizenden meters zijn door ons op deze wijze met goed resultaat afgedicht.Foto's; Asfaltonderhoud Arma-Flex

reparatie schades scheuren naden voegen gaten asfalt
scheurvorming frezen afdichten asfaltdek wegdekreparaties
levensduur bitumenband heteluchtlans asfaltonderhoud
inspecteren uitvoeren duurzaam gemeenten provincies


 
   

“SuperJet”®
heteluchtlans


Rapid, effective
drying & cleaning