English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
SCHEUREN & VOEGEN: 'INLAID-BANDING' SYSTEEM

Inlaid-Banding | kleinschalig asfaltonderhoud | afdichten van scheuren en naden met een rubberbitumenband na het frezen van een sponning in de asfaltverharding

• WERKWIJZE

Ter plaatse van de scheuren wordt met een “Arma-Frees” een sponning gefreesd van 50 tot 70 mm breed en 4 tot 6 mm diep. Daarna wordt deze sponning met de Klaruw “SuperJet”® heteluchtlans goed droog- en schoongeblazen. Hierbij worden tevens de horizontale en vertikale aanhechtvlakken voorverwarmd. Direkt hierna wordt de sponning gevuld met een rubberhoudend bitumenprodukt. Deze massa wordt via een verdeelbakje met vlakke bodem aangebracht. Hierbij ontstaan een strakke, vlakke afdichting van 50 tot 70 mm breed. Deze wordt afgestrooid met al of niet gekleurd leislag, verwarmd steenslag of gecalcineerd bauxiet.

InlaidBanding


• TOEPASSINGSGEBIED

Alle voorkomende scheuren, naden en voegen in asfaltverhardingen met een maximale breedte van 10 mm. Met uitzondering van scheuren waar grotere bewegingen te verwachten zij zoals: dwarsnaden, -voegen en –scheuren welke veelal tot op de fundering zijn doorgescheurd.• VOORDELEN

Strak en vlak werk. Verhouding doorsnede van de rubberbitumen tot het aanhechtingsoppervlak zeer gunstig, zodat de rubberbitumen kan insnoeren zonder losgetrokken te worden van de ondergrond.• BIJZONDERHEDEN

Dit systeem wordt door ons sinds 1981 toegepast. Reeds vele honderdduizenden meters zijn door ons op deze wijze met goed resultaat afgedicht, vooral op startbanen.Foto's; Asfaltonderhoud Inlaid-Banding

reparatie schades scheuren naden voegen gaten asfalt
scheurvorming frezen afdichten asfaltdek wegdekreparaties
levensduur bitumenband heteluchtlans asfaltonderhoud
inspecteren uitvoeren duurzaam gemeenten provincies


 
   

“SuperJet”®
heteluchtlans


Rapid, effective
drying & cleaning