English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
VERWIJDEREN VAN WEGMARKERINGEN

• RIJBAANONDERHOUD

Alle bouwaannemers en markeringsbedrijven hebben te maken met hoge kosten voor het onderhoud van rijbanen en start- en landingsbanen, met name op plaatsen waar sprake is van een intensieve verkeersregulering of intensief gebruik van banen. Snelle, effectieve en betrouwbare systemen zijn onontbeerlijk om de totale duur van de werkzaamheden te verkorten, kosten tot een minimum te beperken en een optimale concurrentiepositie voor aanbestedingsprocedures te verwerven. Klaruw LineRemovers besparen u tijd en geld en zorgen voor een grotere productiviteit. Ze maken een uitstekende, stofvrije verwijdering mogelijk op elke gewenste plaats, en zijn met name handig voor autosnelwegen, interlokale hoofdwegen en in de stad. Het systeem verwijdert bovendien overtollige markeringen voordat wordt overgegaan tot het opnieuw aanbrengen van markeringen of het aanbrengen van oppervlakafwerkingen of dunne deklagen. Klaruw LineRemovers zijn tevens uitermate geschikt voor start- en landingsbanen op vliegvelden, waar de beschikbaarheid van de banen zo min mogelijk mag worden verstoord door onderhoudswerkzaamheden. Vanaf nu is het mogelijk om oude materialen in één actie te verwijderen, af te danken en nieuwe materialen snel aan te brengen.• RAZENDSNEL - MATERIALEN SNEL OPNIEUW AANBRENGEN

De ervaringen van grote markeringsbedrijven en de resultaten op vliegvelden vormen een bewijs van ons talent om markeringen nauwkeurig te verwijderen en gebruik te maken van de nieuwste markeringsuitrusting. Bij een nominale verwijdersnelheid van 20 meter per minuut (50 meter per minuut is haalbaar bij markeringen van geringe kwaliteit) heeft één machine een indrukwekkende productiviteit per dienst. Hierdoor is het verwijderen en opnieuw aanbrengen van markeringen met behulp van rijdende wegafzettingen een uiterst praktische oplossing, wat een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee kan brengen. Eventueel kunnen extra machines worden ingezet.• KWALITATIEF HOOGWAARDIGE GEREGULEERDE VERWIJDERING

Dankzij hydraulische regelmechanismen kan de snijunit nauwkeurig worden gepositioneerd. Hierdoor worden verwijderingsresultaten optimaal afgestemd op de markeringseigenschappen, de gewenste verwijderdiepte en het soort oppervlak.

De unieke rechtstreekse aanzuigfunctie, zonder toepassing van water, garandeert dat het verwijderen in één actie kan worden uitgevoerd. Wat overblijft is een droog en op ideale wijze geprepareerd oppervlak, waarop markeringen of andere willekeurige deklagen onmiddellijk kunnen worden aangebracht.• UITERST VEELZIJDIG IN HET GEBRUIK

De Klaruw LineRemover is leverbaar in linksgestuurde en rechtsgestuurde uitvoering, geschikt voor elke situatie. De machines worden per aanbesteding in tweevoud geleverd, en kunnen 's nachts of overdag, in elke weersomstandigheid, in formatie in bedrijf zijn. Er zijn diverse verwijderbreedten leverbaar (max. 350 mm).VOORDELIG EN RENDABEL

Een evaluatie van de onderhoudsopties die beschikbaar zijn toont aan dat Klaruw LineRemovers voordelig, rendabel en concurrerend zijn. Een snelle, kwalitatief hoogwaardige preparatie vormt een uiterst rendabele oplossing, met name wanneer binnen hetzelfde project nieuwe markeringen moeten worden aangebracht.

Voor een optimaal hertextureringseffect en een minimale materiaalverwijdering worden slagkracht en voorwaartse snelheid op elk afzonderlijk oppervlak afgestemd. Zelfs op plaatsen waar spoorvorming optreedt wordt het oppervlakprofiel nauwkeurig gevolgd, zodat een consistente afwerking over het behandelde gebied als geheel wordt verkregen.• MINIMALE VERSTORING VAN HET VERKEER

Bij markeringen van geringe kwaliteit zijn verwijdersnelheden tot 50 meter per minuut haalbaar. Een dergelijke hoge productiviteit zorgt ervoor dat afsluitingsperiodes tot een minimum beperkt blijven en dat de normale verkeerssituatie na afloop van de werkzaamheden snel kan worden hersteld. Om de productiviteit te verdubbelen kunnen eventueel twee Klaruw LineRemovers worden ingezet bij elke aanbesteding.Binnen het 'werkgebied' zijn werkposities niet vereist en de bewerkingen worden in Hoofdstuk 8 en door de Health & Safety Executive geklassificeerd als 'mobiele werkzaamheden'. Dankzij een positieve verkeersregulering wordt sluipverkeer via zijwegen geminimaliseerd en hoeven in de meeste gevallen geen wegen te worden afgesloten.• MILIEUBEWUST

Omdat het Klaruw Road Removal System zo schoon is, draagt het bij aan een gezonder milieu. Omdat vrijgekomen materialen met behulp van een rechtstreeks aanzuigsysteem worden verwijderd en er een extra filter is toegevoegd, werkt het systeem nagenoeg stofvrij.

icon-positives


Video; LineRemover


 
 
Road-Machines

Removing-thermoplast

Lineremover

Road-Maintenance

removing-road-markings

Line-Remover

Road-striping

Line-Markings

road-white-lines

Dust-Collector