English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
KLARUWTEX 190: ANTISLIP-HERTEXTURERING

De enorme krachten die optreden bij het remmen, doorrijden van bochten en draaien leveren een grote variatie op in het niveau en in de snelheid van toeslagstofpolijsting. Op plaatsen met een hoge belasting kan al binnen één jaar na het aanbrengen van een wegdek een aanzienlijke vermindering van de stroefheid optreden. In feite zullen ruimschoots vóór het einde van de levensduur van een traject grote delen ervan een stroefheid bezitten die beneden het standaardniveau ligt. Slijtage van het toeslagmateriaal alleen zou echter geen reden mogen zijn voor vervanging wanneer er een beproefd alternatief bestaat.• VERMINDERT ONGEVALLEN ALS GEVOLG VAN SLIPPEN OP EEN NAT WEGDEK

antislip-sign-runways

KLARUWTEX 190 beheerste hertexturering zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de kans op ongevallen als gevolg van slippen op een nat wegdek in bochten en op plaatsen waar vaak geremd wordt: op kruispunten, verkeerspleinen, bij opritten, verkeerslichten, voetgangersoversteekplaatsen, in tunnels, bij een verkeersregulering over één weghelft en op start- en landingsbanen van vliegvelden.

Deze beproefde behandeling herstelt de stroefheid en/of houdt deze op peil conform de normen van de Highways Agency op wegen en conform ICAO-normen op start- en landingsbanen.Het KLARUWTEX 190 hertextureringsproces herstelt zowel de micro- als de macrotextuur (zie TRL-rapport 296), terwijl de stroefheid van een wegdek wordt verbeterd tot de beste waarde die kan worden bereikt voor het behandelde wegmateriaal. Studies van TRL, uitgevoerd namens de Pavement Engineering groep van de Highways Agency, hebben zeer nuttige en duurzame effecten aangetoond gedurende drie zomers na de behandeling. TRL-rapporten 298 en 299 "Mechanical retexturing of roads", zie: "a study of processes and early performance life" (298) en "an experiment to assess durability" (299).• RIJBAANONDERHOUD

Het KLARUWTEX 190 (K190) systeem is ideaal om de noodzakelijke stroefheid van rijbanen op peil te houden en om de textuurdiepte te verbeteren dankzij een herhaalbare (cyclische) herbehandeling op plaatsen met een hoge belasting en probleemgebieden. Een significant langere levensduur van het wegdek zorgt voor een duidelijke besparing op de levensduurkosten vergeleken met andere systemen, met name in het Route Strategy/Route Action Plan scenario.• VOORDELIG EN RENDABEL

Een evaluatie van de onderhoudsopties die beschikbaar zijn ter verbetering van de stroefheid, op basis van levensduurkosten, toont aan dat het KLARUWTEX 190 hertextureringssysteem voordelig, rendabel en concurrerend is.

antiskid3

Alleen het mechanische KLARUWTEX 190 systeem biedt de voordelen van herbehandeling. Herstel in plaats van vervanging vormt een voordelig alternatief. Een besparingsrendement op ongevallen tot 4000% in het eerste jaar behoort tot de mogelijkheden, evenals een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen waarbij straatmeubilair wordt beschadigd of met alleen schade.• VEELZIJDIG: ELKE PLAATS - ELK SEIZOEN - ELKE WEERSOMSTANDIGHEID

Met behulp van het KLARUWTEX 190 systeem kan de stroefheid van een wegdek zowel 's nachts als overdag, en bij alle weersomstandigheden, worden hersteld. Dankzij vierwielaandrijving en twee bestuurbare assen kunnen K190 machines op zeer kleine oppervlakken manoeuvreren, over hun eigen lengte draaien en in de buurt van obstakels werken.SNEL: MINMALE VERSTORING VAN HET VERKEER

De K190 kan tot 800 m2 per machine-uur behandelen, waardoor de verstoring van het verkeer tot een minimum wordt beperkt en de kosten voor de verkeersregulering worden gereduceerd. Aangezien het proces geheel mechanisch verloopt en er geen materialen worden aangebracht, treden er geen vertragingen op als gevolg van afkoelings- of verhardingsprocessen of ongunstige weersomstandigheden. De rijbaan of start- en landingsbaan kan onmiddellijk na de behandeling weer in gebruik genomen worden.Dankzij de flexibiliteit en efficiëntie van de bewerking kunnen werkzaamheden met grote zekerheid binnen een strakke bedrijfsvoering en in elk seizoen worden ingepland, waardoor vertragingen en verstoringen van het verkeer tot een minimum beperkt blijven.Binnen het 'werkgebied' zijn geen werkposities vereist en de handelingen worden in Hoofdstuk 8 en door de Health & Safety Executive geklassificeerd als 'mobiele werkzaamheden'. Dankzij een positieve verkeersregulering wordt sluipverkeer via zijwegen geminimaliseerd en hoeven in de meeste gevallen geen wegen te worden afgesloten.• TOTALE CONTROLE: OPPERVLAKKEN HERHAALDELIJK TE BEHANDELEN

Het KLARUWTEX 190 hertextureringssysteem wordt nauwkeurig gereguleerd en biedt een doeltreffende oplossing voor de meeste wegdekken, waaronder SMA, dunne deklagen en oppervlakafwerkingen, PFK en beton. 84 onafhankelijke computergestuurde bouchardeerhamerkoppen behandelen het oppervlak om de gewenste afwerking te verkrijgen.

retex

Voor een optimaal hertextureringseffect en een minimale materiaalverwijdering worden slagkracht en voorwaartse snelheid op elk afzonderlijk oppervlak afgestemd. Zelfs op plaatsen waar spoorvorming optreedt wordt het oppervlakprofiel nauwkeurig gevolgd, zodat een consistente afwerking over het behandelde gebied als geheel wordt verkregen.• RECYCLING

Toeslagmaterialen met een versnelde polijstingscoëfficiënt en kostbare hardstenen toeslagmaterialen worden hergebruikt, waarbij de levensduur van deze materialen wordt verlengd en schaarse natuurlijke hulpbronnen worden gespaard. Hierdoor wordt de onvermijdelijke toepassing van nieuwe materialen uitgesteld. De materialen die tijdens de behandeling vrijkomen, kunnen opnieuw worden gebruikt.

icon-positives


Foto's; Stroefheid KlaruwTex


Video; Stroefheid KlaruwTex


Overige; KlaruwTex - MacroTex - GrooveTex - MicroGrooveTex - RotoTex


 
 
Runway-Retexturing

Klaruwtex

Klaruw-K190

K190-Runway

K190-Airport

Reduce-Craches

Runway-Machine

Manchester-airport

Runway-Cleaning

Result-Retexturing